leftleftright
Login:
Heslo:

Pravidla pro boj

 1. Je zakázáno bojovat nestandardním způsobem či nestandardně používat výstroj/výzbroj.
  Xena ty salta fakt uměla, ta se nepočítá. Štít na zádech je dobrý k přenášení, když máte víc zbraní, ale jak ho nesundáte celou bitvu, tak z vás uděláme želví polévku. Koule z praku hozená rukou nemá tu správnou rychlost a nezraňuje. Nebo jenom dělá boule. Nikde není psáno, že by se kopí muselo držet jenom v půlce.
 2. Je povoleno navalování štítem. Je povolen kontaktní boj bez použití úderů a páčení.
  U štítů si dávejte bacha, je povoleno se navalit a ne dát někomu štítem přes hubu. Obvzášť si dávejte bacha na lidi s brýlemi.
 3. Je zakázáno bodat mečem, který k tomu není uzpůsoben.
  Od letoška máme bodavé meče, pokud ovšem přijedete s modelem neuzpůsobeným, nenechte se strhnout.
 4. Nebuďte brutální a nekydlete. Nebuďte citlivky.
  Brzdit zásahy to chce, dělat nápřahy taky. Dávejte bacha na body mečem, ten naproti je taky jenom člověk. Nechoďte za námi s tím, že vám někdo udělal modřinu. Přijďte, až ji udělá vám i všem vašim kamarádů nebo když se jich urodí víc.
 5. Střelci/vrhači používají jen vlastní nebo skupinovou munici. Cizí munici nikdo nikam neodnášejte, jen ji lokálně zachraňujte od rozšlapání.
  A jak vám dojde munice, tak došla - pochopitelně. Živý bojovník může třeba zkusit vyjednávat k nepřátelům, jestli by si ji moh' vzít, ale...
 6. Jak někoho reálně zraníte, poskytnete své oběti první pomoc a neúčastníte se boje, dokud vás samotný raněný (plně při smyslech) nebo kolemjdoucí bůh nepošle zpět.
 7. Zásahové plochy

 8. Zakázané zásahové plochy, do kterých nesmíte útočit ani naznačovat útok: hlava, krk, rozkrok.
 9. Platné zásahové plochy: trup, ramena, ruce po zápěstí, nohy po kotníky.
 10. Neplatné plochy: zápěstí a dál, kotníky a dál.
  Jak se s nimi budete krýt, budem vás přes ně mlátit bez brždění.
 11. Vyjímka pro praky: Platí zásah koulí z praku do hlavy, pokud nemáte přilbu.
  Práčata se budou snažit vás tam primárně nestřílet, ale ne vždy se povede.
 12. Zásah do zbraně nebo štítu neseného na zádech neplatí, nicméně viz. 1 a viz. zdravý rozum.
  I sám zasažený by měl uznal, kdy mu rána do štítu na zádech mohla přelomit pár žeber a kdy ho to šťastně zachránilo. Kdo tohle neumí rozlišit, ten si nemá co hrát na želvičku.
 13. Zásah

 14. Zásah do zásahové plochy znamená ztrátu jednoho života. Zahrajete zranění.
  Nehlaste počet životů, pokud se vás někdo zeptá, tak odpovězte jen orientačně - netknutý/lehce raněný/těžce raněný. Pokud někoho zasáhnete, neříkejte mu, že to má za jeden. To je jasné, všichni to mají za jeden, a role-playing s takovými hláškami jde dost blbě. Pokud se chcete soupeře upozornit na zásah, řekněte radši něco jako: "Dostal's to, bídáku!"
  Zranění sice zasažený zahraje, ale hned poté ho rozchodí a nemusí se podle něj chovat v boji. Žádná paraolympiáda.

Život(y) a smrt

Základní počet životů pro obyčejného vojáka je 2, tento počet lze snadno navýšit vlastnictvím dobové výzbroje nebo krásného kostýmu až na 5 životů. Nikdo ve hře nemá více než 5 životů. O životy je možné přicházet např. při boji nebo hladověním. Životy je možné léčit.

Léčení

Zranění je možné obvázat, čímž je navrácen život, který vzalo. Pokud raněný ztratí obvaz, strhne ho (je mu strhnut), zranění se otevírá znova. Obvázat je možné jen jedno zranění mezi dvěmi klouby.
Kompletní rehabilitaci a léčbu naleznete v chrámu boha Asklépia, jeden chrám je v Tróji, druhý v táboře Achájců. Délka léčby závisí plně na kněžích chrámu.
A pak tu jsou ještě vrtkaví bohové. Modlitba může dělat divy, ale spolehnout se na to nedá.
Žádná léčebná procedura vám nedodá tolik životů, abyste měli víc než je váš základní počet životů.

Smrt

Když vám klesne počet životů na nula, zahrajete co nejlépe svou smrt, skácíte se k zemi. Pokud je v místě vaší smrti příliš velká tlačenice, udělejte několik smrtelných kroků do klidnější zóny a tam pojděte. Chvíli poležte na místě (cca minutu), abyste mohli být okradeni, a pak můžete jít pryč. Pokud nejste okradeni, herní předměty (jídlo, verbovací glejty, ...) vám zůstávají.
Jako mrtvola nemluvíte s živými, v žádném případě nepředáváte libovolné informace, předměty. Máte skelný pohled a zbraň za zády nebo ruku na hlavě. Mrtví střelci si mohou jít mrtvě sesbírat munici.
Do života se můžete vrátit buď tak, že vám někdo přečte verbovací glejt - získáváte svůj původní základní počet životů a jste nový člověk - nebo zajdete do Asklépiova chrámu a tam s vámi něco udělají. Po procedurách v chrámu máte svůj původní počet životů, jste i původní postava, ale ztrácíte paměť o věcech minulých.

Vyjímka: Hrdinové, kteří nejsou zabiti předepsaným způsobem, jsou při 0 životů jenom hrozně ranění, nemůžou bojovat, zvládnou jen odejít se léčit. Hrdina, který je zabitý předepsaným způsobem, se chová dál jako obyčejný hráč, jen k tomu velí, aby byl udržen pořádek ve vojsku.

Nepravidlová poznámka ke stylu boje

Nejsme hard-core bitva s řepáky a mlácením se jako žito. Přesto k nám jezdí hodně lidí, co mají radši reálnější boj, ovšem s tím, že většina hráčů nemá ochrannou výzbroj. Vřele doporučuju všem, kdo se mají příliš rádi, aby si vzali kopí a drželi si protivníky pěkně od těla. Kdo se nebojí, směle se vyzbrojte krátkým mečem a štítem, v kotli nejurputnějšího boje najdete své uplatnění.