leftleftright
Login:
Heslo:

Řád Asklépiových kněží

  1. Ať král či poslední poslíček, dokonce i hrdinný bojovník nebo služka jsou si v chrámu Asplépiovu rovni a žádný z nich nemá přednost ve vyšetření ni zákroku. Upřednostněni jsou jen ti, kdo jsou v přímém ohrožení života.
  2. Po každém zákroku provedeném v chrámu, si kněz umývá ruce po vzoru Hygiei, dcery Asklépia, aby nemoci z krve nešířil.
  3. Ten, kdo byl vedením chrámu od samotného Asklépia pověřen, toho řadový kněz poslouchá s úctou a respektem a plní jeho příkazy. Promluví-li ke knězi samotný Asklépios, kněz vyhoví svému bohu.
  4. Chrámy Asklépia jsou vztyčeny za nemalé pomoci smrtelných králů a proto i kněží svou službou napomáhají těmto králům a staví se na jejich stranu ve válkách. Přesto zasvětili se pouze čistotě, léčení a hojení a neberou nikomu jeho život. Nadto je jim nejdražší služba Asklépiovi a kdykoli se dozví, že někdo zneuctil kněze Asklépiova, postaví se mu svou nejsilnější zbraní a tou je nečinnost.
  5. Kněz Asklépiův ctí symbol hada a nechá jej vždy jít vlastní cestou.
  6. Při ovazování zranění v boji je možné uspokojivě zafixovat jej jedno zranění mezi dvěmi klouby. Navrší-li se zranění na jednom místě více, je nutné prodělat ozdravné procedury v chrámu. Toto platí zvláště pro trup, který životně důležité orgány chrání ve svých útrobách, nebo lebku, nesoucí mozkovou tkáň.