leftleftright
Login:
Heslo:

Pravidla pro neboj

Kdo je kdo

Válečníci Achájců mají červenou čelenku, pokud mají přilbu, pak mají další červené znaky. Válečníci Tróje mají černé čelenky.
Nebojující postavy mají bílé čelenky, nebojují, mohou být zajati nebo zabiti, ale nemlaťte je.
Mezi těmito jedinci jsou schováni kromě pacifistů i mladší 15 let, které nesmíme reálně zranit. Na druhou stranu v rámci role-playingu je zřejmé, že dívka formátu Heleny nebude bojovat, ale kdybyste ji fakt moc štvali, pokořili a znásilnili, tak si najde tu dýku, kterou vás probodne.
Mezi nebojujícími jsou i kněží Asklépia, kteří jsou rozděleni také na strany. Ohrozíte-li kněžího z nepřátelské armády, dříve nebo později se to dozví vaši kněží a uvidíte to tóčo.

Bohové mají zlaté čelenky, někteří bojují, někteří ne. Všichni jsou nesmrtelní.
Hrdinové nejsou označeni, zato to budou známé xichty.

Jídlo a hlad

Pro začátek: Neberte si do bitvy své "neherní" jídlo, ať se neplete.
Jídlo je reprezentováno různými jedlými věcmi ve hře. Jeden příděl jídla pak bude charakterizován jako jedno jablko nebo jedna houska... zkrátka něco rozpoznatelného. Jí se.
Kdo nesní alespoň jeden příděl jídla před devátým rokem, bude v devátém roce hladovět, snižuje se mu základní počet životů o jeden. Tato vlastnost se dědí i po smrti, vyléčit se dá snězením jedné porce jídla. Kdo nesní alespoň jeden další příděl jídla v devátém roce před dobýváním (příděl na léčení předchozího hladu se nepočítá), bude při dobývání hladovět, odečítá se mu další jeden život.
Je možné se přejíst po snězení třech a více porcí. Toto s sebou nese následky, které zjistíte taháním losu u chrámu Asklépia.

Herní lokace

Trója

Město poznáte snadno - je to hradiště. V době před dobýváním střeží Trójské brány (hlavní Skajská brána, zadní brána i vjezd) pozorné a neoklamatelné instantní stráže, tedy nepřítel nemůže přijít branami. Špióni, zrádci a jiní podloudní tvorové si musí najít méně střežené cesty - klidně přelézejte hradbu (jen ji prosím reálně neničte, křovinořez nechte doma, sirky v tábořišti). Celá armáda tudy neprojde, protože to určili bohové (to abyste nehledali vyjímku z pravidla).
Instantní stráže slouží také k udržování pořádku, pokud libovolný Trójan (i malé trójské dítě) odhalí nepřítele uvnitř hradeb a spustí povyk, stráže nepřítele vyženou nejbližší branou z města. Nebo zajmou do příchodu bojovníků za účelem výslechu.
Na konci hry bude teprve možné Tróju dobývat. Do té doby je nedobytným městem Trójanů.

Tábor

Pro polní ležení Achájců platí totéž co pro Tróju, jen hradby jsou velmi nízké (nejspíš nebudou značeny), ale instantní stráže fungují úplně stejně.
Ležení není cílem žádného boje - kdyby bylo, oni si ti Achájci postaví nové.

Řeka, moře

Voda je označená modrými fáborky na okraji a možná i ve vodním prostoru. Pokud chcete simulovat brodění, plavání, umývání, ... libovolný vstup do vody, klekněte na kolena a po kolenou můžete překonávat i celé oceány.