leftleftright
Login:
Heslo:

Králové velí svým vojskům, hrdinové-nekrálové většinou velí jen sami sobě nebo pomáhají s velením svému králi. Oproti Homérově písni vynecháváme pro jednoduchost mnoho vojsk či hrdinů, abychom hru nepřehltili - máte-li přesto svého oblíbence mezi nimi, není nic jednoduššího než nám napsat a vytvořit hrdinu na přání.

Achájci

Agamemnón, král mykénský, velitel spojených achájských vojsk

Jeho charakteristika podle Homéra: Hrdý a vznešený, mocný a v boji statečný, ale též domýšlivý a sobecký, v těžkých situacích nerozhodný a na svou prestiž malicherný.
V mykénském vojsku jsou dvě další pojmenované postavy: Agamemnónova vlastní dcera Ífigeneia a hrdina Palamédes .

Diomédes, král v Argu

Silou, odvahou či slávou ho v achájském vojsku předčil snad jen Achilleus. Diomédés nikdy neklesl na mysli a neustoupil v boji, nebál se věšteb ani bohů. Stejnou odvahu jako na bitevním poli měl i tváří v tvář hlavnímu veliteli Agamemnonovi, když nepovažoval jeho návrhy za správné. Vydané rozkazy však plnil bez odmluvy a sám se hlásil k nejtěžším úkolům. Jeho muži tvořili jedno z nejsilnějších achájských vojsk.

Nestor, pylský král

Byl nejstarším z vojska Achájců, v mládí spáchal mnohé hrdinské činy. V trójské válce se proslavil jako nejobratnější taktik a nikdo se mu nevyrovnal ve vytváření bojových formací.
V pylském vojsku je další pojmenovanou postavou Nestorův syn: Antilochos .

Odysseus, ithacký král

Vychytralý Odysseus byl hrdinou bez bázně a ne vždy bez hany. Podle Homéra měl největší podíl na zkáze Tróje, ovšem původně se mu do války příliš nechtělo.
Pojmenovanou postavou vedoucí v jeho vojsku svou družinu je Filoktétés - thessalský král. Podle Homéra by měl mít svou družinu, pro nás a pro jednoduchost jej přiřadíme k ithackému vojsku.
Dalším z Odysseových velitelů je hrdina Sinón - chytrý a odvážný.

Meneláos, spartský král

Málokdo měl k dobytí Tróje tak osobní důvod jako spartský král - unesenou ženu a státní pokladnici. Přivedl s sebou muže, kteří nad ostatní vynikali bojovou odvahou a odhodlaností.

Ídomeneus, krétský král

Veliký král vládnoucí pod trójskými hradbami mohutným vojskem. Patřil k nejzdatnějším achájským vůdcům a vynikal zejména v boji s oštěpem. Stejnou vážnost jako na bitevním poli měl i ve válečné radě.

Achilleus, syn fthíjského krále a mořské bohyně Thetidy

Už jako desetiletý chlapec zabil Achilleus holýma rukama divokého kance a v běhu dostihl jelena. Věštba mu určila, že bude žít dlouho a bez slávy a nebo krátce a slavně. U Tróje si Achilleus vybral svůj osud - přivedl s sebou mocné vojsko, jehož jádro tvořili stateční Myrmidoni; od svého otce pak dostal brnění, obrovský oštěp z tvrdého jasanu (aby byl schválen, musí být měkčen) a válečný vůz s nesmrtelnými koňmi.
Achilleovým nejmilejším druhem a dalším hrdinou je Patroklos.

Poznámka: Achilleova družina bude vyhrazena jedné skupině, která se o tuto náročnou pozici přihlásí.

Aiás, hrdina, syn salamínského krále

Statečný, silný a čestný byl hrdina Aiás, však patřil mezi muže, kteří jsou mocnější tělem nežli duchem.

Macháón, syn Asklépia, lékař

Asklépios, smrtelník, který se dostal na Olymp, měl několik dětí, o jeho synech je známo, že léčili pod Trójou, jmenujme tedy Macháóna jako toho, kdo u nás povede polní Asklépiův chrám, ve kterém nachází uzdravení všichni Achájci.