leftleftright
Login:
Heslo:

Bohové

Bohové jsou především božské bytosti, sídlem převážně na Olympu. Byli nesmrtelní, ovšem pokud se pletli do lidských záležitostí, pak nebyli nezranitelní. Zmíníme zde několik bohů v souvislosti s tím, jak se zapojili do slavného dobývání.

Nejprve zmiňme Jablko sváru. To bylo jablko s nápisem "Té nejkrásnější!", které hodila bohyně sváru Eris mezi bohyně Héru, Athénu a Afrodíté. Bohyně se pochopitelně pohádaly, které jablko patří, a rozsoudit je pak měl Paris. Paris, mladý a nevědoucí, se nedokázal rozhodnout, bohyně mu tedy nabídly dary: Héra mu přislíbila vládu nad celou Asií. Athéna mu přisoudila slávu a vítězství v každé válce. Afrodité mu nabídla za manželku nejkrásnější ženu světa. Paris si vybral nejkrásnější manželku.

Afrodíté, bohyně lásky a krásy

Díky Paridově volbě v její prospěch vždy držela ochrannou ruku nad trójským princem i jeho spojenci, ovšem boj nebyl zrovna její silnou stránkou.

Héra, sestra a manželka nejvyššího boha Dia, ochránkyně manželství

Héra pronásledovala především Diovy potomky ze smrtelných žen a za trójské války obránce Tróje. Uražená pýcha nebyla bohyním nikdy cizí.

Athéna, dcera Dia, bohyně moudrosti a vítězně vedené války, ochránkyně práva, spravedlnosti a umění (Melian)

Mnohdy pomohla Achájcům - ať už z pozice svého úřadu nebo kvůli nepřiznanému prvenství ve sporu o krásu. Také však chránila města, pokud ve městě byla Athénina posvátná soška (paladium), pak bylo nedobytné. Je paradoxem, že zrovna v Tróji měli takovéto paladium.

Thetis, dcera mořského krále Nérea, matka hrdiny Achillea

Krásná a dobromyslná Thetis nepatřila k mocným bohům, ovšem v minulosti pomohla několika vlivným bohům z nesnází, např. Diovi či Héfaistovi. Také bezmezně milovala svého syna.

Artemis, dcera Dia, bohyně lovu a zvěře, vládkyně přírody, též bohyně měsíce

Nedovedla odpustit mykénskému králi Agamemnonovi, že zabil její oblíbenou laň, a chtěla mu překazit výpravu proti Tróji. Ovšem bylo možné ji usmířit.

Eris, sestra Área, bohyně sporů, rivality a válečných konfliktů

Ta to všechno způsobila, potvora! Jablko sváru, prapříčinu boje o Tróju. Jedna z nejméně oblíbených bohyň a přesto má cenu jí naslouchat.

Zeus, nejvyšší bůh

Do boje se nepletl příliš často, ovšem velmi rád provedl něco proti své manželce Héře (pravzor italského manželství). V naší hře má moc navrátit do boje národ, který ztratil všechny své věže a tedy i možnost se reinkarnovat.

Apollón, syn Dia, bůh světla a slunce, ochránce života a pořádku, neomylný střelec a věštec.

V trójské válce bojoval na straně Trójanů a všemožně je chránil. Jeho sestrou byla bohyně Artemis (to neznamená, že by nutně bojovali na stejné straně).

Árés, syn Dia a jeho manželky Héry, bůh války

Je bohem války vedené se slepou zuřivostí a tudíž i nejistým výsledkem. Podporoval každého, kdo byl ochoten porušit mír; těšil ho válečný ryk, lomoz zbraní a pach krve. Bojoval velmi rád a na straně Trójanů. Přesnější je však, že bojoval rád.

Asklépios, bůh léčitelství

Zrozený jako člověk, vyšvihl se Asklépios svými léčitelskými a lékařskými znalostmi až na boha. Jeho synové Macháón a Podaleirios byli slavnými lékaři pod Trójou, k tomu měl ještě další potomky a všichni mají něco společného se zdravím. Bývá zobrazován jako vousatý muž se psem a holí ovinutou hadem.

Poséidon, bratr Dia, bůh moře, zemětřas

Vládl nad mořskou říší a byl tak jedním ze tří nejmocnějších bohů - tedy vedle Dia a Háda. Svým trojzubcem mohl přivolat bouři či strhnout zemětřesení a byl povahy prudké a nestálé. V trójské válce se projevil mnohokrát, mimojiné také tak, že pobořil hradby zpupné Tróje.

Hádés, nejstarší bratr Diův, bůh podsvětí

Chmurný a neúprosný vládce podzemní říše, kam nevnikne sluneční paprsek. Bohové ho neměli příliš rádi a on je také ne.

Héfaistos, syn Dia a jeho manželky Héry, bůh ohně a kovářství, zbrojíř bohů

Do válek se nepletl, vždy se však zastával Héry, vyráběl zbraně a jako správný zbrojař je dával oběma stranám.

Hermés, syn Dia a plejády Máie, posel bohů, průvodce mrtvých do podsvětí, bůh kupců, řečníků, poutníků i zlodějů

Nejobratnější a nejlstivější z bohů. Často pomáhal jiným bohům i prostým smrtelníkům, nejúžeji pracoval s Diem, pomohl například Áreovi.