leftleftright
Login:
Heslo:

Králové velí svým vojskům, hrdinové-nekrálové většinou velí jen sami sobě nebo pomáhají s velením svému králi. Oproti Homérově písni vynecháváme pro jednoduchost mnoho vojsk či hrdinů, abychom hru nepřehltili - máte-li přesto svého oblíbence mezi nimi, není nic jednoduššího než nám napsat a vytvořit hrdinu na přání.

Trójané

Priamos, král trójský

Byl statečný, šlechetný, spravedlivý, k lidem vlídný, bohy ctil a přinášel jim oběti. Byl však již také starý a nikdy neřekl příkrého slova Paridovi ani Heleně, navzdory tomu, že podle věštby se měl tento syn stát zhoubou Tróje... Jeho nástupcem byl Hektór.
Synové: Hektór (největší z trójských hrdinů, největší z velitelů), Paris (dobrý lučištník, výtečný svůdce), Deífobos (dobrý bojovník), Helenos (věštec), Tróilos (jezdec).
Hrdina: Memnón, po Hektorovi nejlepší velitel trójské armády.

Aineiás, syn dardanského krále a bohyně lásky a krásy Afrodíty

Byl statečný, silný, odvážný a rozvážný, mužně krásný. Králové Dardanie a Tróje spolu (přes své příbuzenské vztahy) žili v poněkud napjatém vztahu. Z dardanského města Lyrnénos to však nebylo do Tróje tak daleko - a kromě toho Aineiás pokukoval po Priamově dceři Kreúse.
Dalším hrdinou v dardanském vojsku je starý král Dardanie Anchísés.

Pentheselea, královna amazonek

Národ bojovných žen žil na severním pobřeží Malé Asie, jejich praotcem byl bůh války Áres. Ženy se zde už od mládí cvičily v boji a musely sloužit určitou dobu ve vojsku - po tuto dobu zůstávaly pannami. Po propuštění z vojenské služby se vdávaly, aby měly děti, ovšem veškerou moc nad veřejným životem si ponechávaly ve svých rukou. Vládla jim vždy královna a války vedly stejně často jako muži a statečností za nimi nezůstávaly pozadu.

Pozn.: Do vojska Amazonek se mohou hlásit pouze ženy a dívky (panenství ověřovat nebudeme.

Kassandra, dcera Priamova, věštkyně

Dcera Priama a Hekabé byla jistě vyjímečná a krásná žena. Až tak výjimečná a krásná, že se do ni zamiloval bůh Apollón. Kassandru mu slíbila svou lásku opětovat, když ji daruje schopnost věštit budoucnost. Stalo se, leč Kassandra odmítla Apollónovi cokoli dát, ten se na ni rozhněval a proklel ji, aby jejím věštbám nikdo nevěřil.

Dolón, vyzvědač

Byl velkým milovníkem koní a neoplýval statečností.

Bríseovna, dcera pédasského krále Brísea

Známá též jako: Odměna pro dobyvatele.

Chrýses a Chrýseovna

Otec Chrýsovny Chrýses byl Apollónovým knězem.

Akamás, syn Anténora

Dobrý a mocný trójský šlechtic Anténor se proslavil jako mírový vyjednavač s Achájci. Jeho syn se pak neproslavil jako veliký z hrdinů, o to víc se ale proslaví v našem projektu, kde dostává k velení celý chrám Asklépiův v Tróje.