leftleftright
Login:
Heslo:

Přehled národů

Achájci

Agamemnón, král mykénský

Je velitel spojených achájských vojsk. Jeho armáda má tedy nejblíže k velení.

Diomédes, král v Argu

Velí statečnému vojsku, které oddaně plní rozkazy a vrhá se dobrovolně do nejtěžších úkolů.

Nestor, pylský král

Je nejlepším taktikem a tvůrcem bojových formací.

Odysseus, ithacký král

Vychytralý král velící svému vojsku tak, aby to bylo pro ně (a pro něj) co nejvýhodnější.

Meneláos, spartský král

Odvaha neschází nikomu z tohoto vojska. A rozum?

Ídomeneus, krétský král

Mocné vojsko pod velením rozvážného krále.

Achilleus

Velí statečným Myrmidonům, do jeho družiny je možné přihlásit se pouze po předchozí dohodě s organizátory.

Trójané

Priamos, král trójský (pověřuje velením Hektora)

Trójané jsou obránci města Trója. Je jich mnoho - tvoří největší armádu. Nestaví se jen do pozice obránců, podnikají také výpady do území zabraného nepřítelem.

Aineiás, syn dardanského krále

Vojsko spřízněné s Trójou. Bojuje nejen o své území, ale i pro radost z boje.

Pentheselea, královna amazonek

Národ bojovných žen. Hlásit se do něj mohou pouze ženy a dívky.