leftleftright
Login:
Heslo:

Koho všeho nám čerti nesou

Zde máte shrnuto (snad) vše, čím se můžete zabývat na Tróje.

Bojovníci

Nabízíme celou škálu možností si vyhrát, ale těmi nejsilnějšími a nejdůležitějšími hráči ve hře jsou zcela jistě bojovníci. Není jich nikdy dost, najde se mezi nimi řada hrdinů (tj. pojmenované postavy), jsou to králové svých národů.
Hráč-bojovník musí být starší 15 let. Vyjímky neděláme. (Účastníci ve věku 15-17 let musí mít potvrzení účasti od zákonného zástupce.)

Genderová rovnoprávnost

Velmi ráda bych napsala "bojovníci a bojovnice", leč by to nebylo zcela přesné. Pro bojovné ženy a dívky je určen národ Amazonek, kam naopak muži nemají přístup a něžné pohlaví má možnost ukázat, jak natřít protivníkovi pozadí. V ostatních národech by se dívky neměly vyskytovat a pokud, pak hrají muže, nebudou zvýrazňovat své přednosti a jinak se vyhraňovat.

Asklépiovi kněží

Kdo jsou

Tito kněží jsou zasvěceni bohu Asklépiovi, léčiteli. Jen díky jejich péči se mohou zdánlivě na smrt zabití bojovníci vrátit do bitevní vřavy, to oni dokáží utišit křik raněných a vyléčit je.
Při svých misích, tak úzce spojených s válčením, sotva mohou zůstat nestranní, proto i na bitvě o Tróju potkáte kněze na straně Achájců a na straně Trójanů, každá z těchto skupin má svou nemocnici, jednu za hradbami zlatem bohaté Tróje, druhou v polních podmínkách tábora Achájců.

Co provádí

Léčí. A taky přivádí k životu. Tolik o nich ví normální smrtelník.
Ale naše stránky jsou sdílné a najdete na nich informace, které jinde nejsou, tak budeme i zde sdílnější. Asklépiovi kněží mohou chodit s armádou na tažení a za bitevní vřavou obvazovat raněným (nikoli mrtvým!) bojovníkům jejich zranění, takže pak jakoby nebyla. To ale umí každý, jen kněží jsou obvykle zdatnější. Opravdový dar léčení není jen darem bohů a nadáním, závisí též na vybavení, které mají v nemocnici.
Když přijde raněný do nemocnice, stačí, aby se mu kněz věnoval třeba jen minutu a všechny rány se mu zcelí. Když přijde na smrt zabitý do nemocnice, znají kněží procedury, po kterých je bojovník zpět živý a zdravý. Ty zaberou jen pár minut - do pěti minut nejdéle.
Chcete vědět více o léčebných procedurách? Ale kdež! Na to musí kněží dlouho studovat, to už říct nemůžeme.

Hierarchie chrámu

Asklépiův chrám v Achajském táboře řídí pevnou rukou Asklépiův syn Macháón, známý lékař a moudrý kněz. Kamenný chrám v Tróji vede čestný trójský šlechtic Akamás.
A nad vším dohlíží svým laskavým i pozorným pohledem bůh léčitelství Asklépios.

Řád Asklépiových kněží

Řád Asklépiových kněží se řídí každý ze skužebníků Asklépia. Kdo se chce léčitelem stát, musí řád dobře nastudovat.

Role-playing

Ať už je role-playing nemocnice více stylizovaný do Mashe nebo do Ordinace v růžové zahradě, kněží musí mít na mysli, že na jejich výkonech jsou přímo závislá vojska Tróje.

Sháníme kněží!

Kněží Asklépiovi jsou důležitými postavami ve hře a proto netoužíš-li po boji, určitě se zamysli nad důstojnou kariérou kněze.

Knězem se může stát kdokoli bez ohledu na věk či pohlaví.

Ženy, dívky, pacifisté, bohové, bohyně

Příběh Trójské války by se sotva mohl odehrát bez přičinění žen či všetečných bohů.

Ženy a dívky vybavené bílými čelenkami jsou vesměs (více či méně) půvabnými nebojovými postavami, některé z nich jsou spoutány s osudem Tróje více než je zdrávo a tedy jim nezbývá nic jiného než se do příběhu přidat. Je zakázáno je mlátit, je možné je (civilizovaně! a tím prosím obě strany) zajímat, unášet, obětovávat či vraždit.

Bohové nosí zlaté čelenky (či věnce), jsou to nesmrtelní otravové, kteří mohou i bojovat - pokud po tom touží - nicméně pokud se zapojí do boje, cítí velmi intenzivně každou ránu, kterou dostanou, a moc jich nevydrží a než být byti, raději se uchýlí do bezpečí. Roli boha nebo bohyně je možné získat po domluvě s organizátory. Nicméně je potřeba být zdatným hráčem s dostatečnou herní inteligencí.

Vlajkonoši a poslové

Pro armádu je otázkou cti, aby pochodovala pod vlajkou svého národa. Stejně tak zkušenému stratégovi je třeba mít při ruce posla, aby o svých činech mohl kdykoli zpravit své spojence. Ne každý voják musí mít v ruce zbraň.

Pro koho je role určena

Na rozdíl od Asklepiových kněží jsou vlajkonošové a poslové normální složkou armády a účastní se tak všech bojů. Tato role je pro všechny, kdo chtějí být ve středu dění a hrdým vztyčením vlajky podpořit morálku bojovníků či rychlým během zachránit den celé armádě.
Navíc vlajkonošem či poslem se může stát kdokoli bez ohledu na věk či pohlaví.

Fotografové, doprovod, diváci, náhodní kolemjdoucí

Předně - bitva Trója je především hrou pro hráče samotné, nikoli pro diváky. Přesto vás nevyhodíme, pokud se na nás přijdete podívat, a to zvláště jste-li

Fotografové

Pro prezentaci projektu vás potřebujem a proto i vítáme. Je možné, že jste od nás dostali pozvánku a pak máte vstup na bitvu zdarma a doufáme, že nám nakonec věnujete spousty vydařených fotografií (s uvedením autora a všemi potřebnými proprietami pro oboustranně uspokojivou spolupráci).
Je možné, že pozváni nejste, jste velmi dobří, pak se nám ozvěte, ukažte svoji práci a třeba budete pozváni.
A nebo jste sice taky velmi dobří, ale my už máme dostatek fotografů, pak vás rádi uvidíme, jen od vás vybereme sníženou sazbu organizačního poplatku 150,- Kč.

O to raději vás uvidíme, když si pořídíte kostým. Především se budete cítit více součástí bitvy, také přispějete k atmosféře bitvy a nebudete si vzájemně překážet na fotkách. Vzhledem k tomu, že nebojových postav je hodně, nebude bit nikdo, kdo má kadeře ovázané bílou čelenkou. Nemusíte se tedy obávat.
Apeluji na váš rozum a toleranci - hra je přednější než pozdější prezentace. Fotky kostýmů je možné pořídit i mimo bojové akce.

Doprovod

Jste-li šťastným doporovodem jedince mladšího patnácti let, který touží účastnit se bitvy Trója, gratulujeme. Náš projekt povoluje nezletilým účast v nebojových rolích pouze v případě, že mají někoho zodpovědné dospělého, kdo na ně dohlíží (rodič, starší sourozenec nebo vedoucí oddílu), a v případě nutnosti je z nebezpečné situace vytáhne za uši. To jste tedy vy, proto očekáváme, že Vaši roli doprovodu je možné vhodně kombinovat s rolí fotografa či stejnou rolí jako má váš chráněnec. Rozhodně není vhodné kombinovat doprovodnou roli s bojem.
Prosím, stejně jako fotografové, budete se u nás cítit lépe v kostýmu. Řeckém kostýmu.

Bude vám účtována extrémně nízká sazba organizačního poplatku 50,- Kč.

... a jiní

Bitva Trója je především hrou pro hráče samotné, nikoli pro diváky. Najděte si roli.

No dobře, víme i o existenci individuí, která přijíždějí nikoli na bitvu, ale na doprovodný program. Sice bychom raději, kdybyste s náma pobyli celou dobu, ale můžete nás i navštívit a za návštěvu nám věnujete extrémně nízkou sazbu organizačního poplatku 50,- Kč.

A nezapomeňte se přihlásit

Přihlášení je možné provést na těchto stránkách pod odkazem Přihlášení a je možné prakticky až do bitvy, tj. do čtvrtka 19.8.. Postupem času budeme omezovat možnost přihlášení do jednotlivých vojsk, abychom dosáhli vyrovnaného počtu na obou stranách.