leftleftright
Login:
Heslo:

O historickém zasazení bitvy Trója

Kdybychom byli striktně historičtí, nemáme se zde o čem bavit - Trójská válka proběhla asi 1250 - 1220 př. n. l.. Většina vyobrazení, ze kterých byste určitě rádi brali inspiraci a která jsou s trójskou válkou obvykle spojovaná, je ale o mnoho mladší, rozšířili jsme tedy působnost projektu na delší období.

Dobové zařazení projektu Trója

Zlatý věk mykénské kultury, Trójská válka (1700-1220 př. n. l.)
Toto velmi ranné období přidáváme pro to, abychom vůbec měli návaznost na samotné Trójské války. Válka byla také posledním okamžikem slávy mykénské civilizace.
Heladské temné období (1200-900 př. n. l.)
V důsledku války došlo k potlačení obchodu, zároveň se z Balkánu do Řecka tlačí Dórové. Po všeobecném úpadku se začínají zakládat nová městská sídla.
Archaické období (900-510 př. n. l.)
Vznikají městské státy, Řecko ekonomicky sílí, rozvíjí se kultura, filosofie, umění. Zakládají se kolonie v jižní Itálii, vznikají zákoníky, objevují se sociálně-ekonomické konflikty mezi oligarchiemi a lidovými vrstvami.
Perské války (499-448 př. n. l.)
V bouřných válečných letech je sepsána demokratická ústava v Athénách, vzniká Délský námořní spolek.
Klasické období (449-338 př. n. l.)
Athény, Sparta, Théby jsou na vrcholu ekonomické úspěšnosti, kultura a umění jsou podporovány ze věech sil. Dochází k peloponnéské válce. Ke konci období sílí moc Makedonie, Řecko je jí nakonec ovládnuto a je nastolen mír.

Místní zařazení projektu Trója

Vše je samozřejmě platné pro Řecko, nikoho nezajímá, co se v době Perských válek dělo v Číně, jižní Americe nebo jiné oblasti, dokonce i Egypt je pro nás vzdálený a může se v něm inspirovat jen vojsko Memnóna.

Toto pravidlo je platné pro všechny, neexistuje, že byste přišli se srdceryvnou historkou, jak se právě váš starověký Číňan dostal do Řecka. Prostě nedostal. A jestli přijede, tak bude každopádně vyhozen.

Nechoďte k nám ani v opičích úborech, jsme si vědomi toho, že někteří zaostalí středoevropané v daném období k tomu mohli mít blízko, proto je naše bitva inspirována kulturním Řeckem.

Kam už nejdeme

Spodní omezení je dobou měděnou, nám ten bronz nedělá problémy. Vrchní omezení je Alexandrem Velikým a makedónskou nadvládou, z řecké historie jsme ukrouhli i helénistické období. A o Římu už vůbec ani neuvažujem!

Odkazy na vhodné články

Starověké Řecko na Wikipedii - obsáhlý článek pokrývající historii Řecka od archaického období až po římskou nadvládu.

Homér na Wikipedii - představení osobnosti, popis díla.

Hellas vs Troy etc. - anglicky psaný článek pojednávající o Tróje ve spojitosti s řeckou historií, včetně popisu sociálních a politických poměrů.