leftleftright
Login:
Heslo:

O vhodné výstroji

Představa nahých válečníků z vyobrazení je sice zajímavá ale ne příliš realistická. Základ výstroje do bitvy je přilba. Dále to jsou náholeníky a nátepníky, nakonec i prsní zbroj. Dobové zařazení projektu nám umožňuje jít až k řeckým hoplítům, ve zbrojích tedy máte z čeho vybírat. Držte se ale prosím dobovosti celé akce, zbroj posbíraná z kostýmů pro fantasy bitvy nás sotva potěší. Méně je někdy více!

Tento text vznikl jako odpověď na všetečnou otázku: "Co bylo pro Trojskou válku typickou zbrojí? Co nosili vojáci?"

Obecně pro bitvu Trója lavírujeme v dataci mezi skutečným časovým umístěním pro Trójskou válku a klasickým Řeckem, odkud pochází spousta vyobrazení Trójské války. Tento rozpor se pak projevuje všude v kostýmech na Tróje, prozatím jej neřešíme. Je vhodné být ale konzistentní v rámci jednoho kostýmu či jedné skupiny.

Citace Homéra

To, co zmiňuje mnohokrát Homér přímo v Ílias, jsou přilbice s chocholy z žíní. Tato součást je zmiňovaná tak často, až ji snad nelze minout.

Další výstroj je popisována nejčastěji na recích, o Hektorovi se můžeme dočíst jako o "krytém kovem" (a tedy špatný cíl pro šípy). Výzbroj hrdiny je pak mnohokrát popsána, za příklad dejme třeba Achillovu zbroj, kterou zapůjčil Patroklovi:

Pravil, a Patroklos hned se odíval do lesklé zbroje:
nejdříve okolo lýtek si připjal holeně krásné,
které stříbrné spony mu pevně vázaly k nohám,
potom okolo prsou si oblékal důkladný krunýř,
hvězdnatý, zdobený pestře, jenž rychlému Achillu patřil.
Přes plece bronzový meč si zavěsil, zdobený nýtky
ze stříbra zhotovenými, pak štít si vzal velký a pevný,
potom na statnou hlavu dal dovedně kovanou přilbu,
na které chochol z žíní se strašlivě seshora kýval.

Výzbroj prostého vojáka není popisovaná až tak často, dočteme se však o "achájcích oděných kovem". Na druhou stranu, jako zbroj některým vojákům (včetně například reka Ainta Malého) sloužil pevný lněný oděv.

Inspirační články pro vás

Slabozrakým je určen článek o brýlích.

Odkazy na vhodné články na webu

Alexandr Kolouch, Ladislav Tomič: Řecká armáda - Homérská epocha - článek na antika.avonet.cz velmi podrobně popisující vybavení i organizaci řecké armády.

Alexandr Kolouch, Ladislav Tomič: Městské státy 800-360 př. n. l. - článek na antika.avonet.cz pro mladší dobu.

Několik historických vyobrazení

Obrázky jsou tak různě nakradené, všemožných datací a slouží pouze orientačně.

Aiás bojuje o tělo Achilla Achilleus zabíjí Pentheseleu Aiás odnáší tělo Achilla Diomédes na spřežení řízeném Pallas Athénou