leftleftright
Login:
Heslo:

Doporučené kombinace zbraní

Tyto zbraně vycházejí z historického zázemí bitvy, kterým je homérská epocha až klasické Řecko. Období je dlouhé, najde se v něm hodně zbraní a my vám přinášíme ty, které jsou nejčastější a námi podporované.

U zbraní najdete údaj, o kolik vám která kombinace zvýší základní počet životů. Takto se vám zvyšuje pouze jednou, tedy vezmete-li si velký štít a krátký meč i kopí, dostanete 1 život navíc a předpokládá se, že pak tuto krásu neodložíte někde v křoví a nebudete po okolí běhat s palicí.

krátký meč a velký štít
kopí a velký štít
obouruční kopí
vrhací kopí
prak
luk

Najdete-li v dobových pramenech vyobrazenou jinou zbraň či kombinaci zbraní, dejte nám vědět. Jsme nakloněni myšlence schválit libovolnou bezpečnou repliku dobové zbraně.

Méně doporučené, ale stále schvalované kombinace zbraní

S těmito zbraněmi vás stále rádi uvidíme na Tróje, neodpovídají však dobře historickému zázemí bitvy, proto za ně nedostanete žádné bonusy.

standardní meč a standardní štít
kombinace dvou zbraní
sekera, palice, biják a standardní štít

Bezpečnostní pravidla

Žádná část výzbroje nesmí mít ostrou hranu, špičku či uvolněnou součást.

Všechny zbraně schvalují organizátoři, případně je zkouší na majitelích. Každá zbraň může být kdykoliv organizátory zakázána bez udání důvodů. Neschválené zbraně budou po dobu bitvy zabaveny.

Upozornění

Na stránkách k jednotlivým zbraním najdete i odkazy na české e-shopy, kde jsou zbraně dostupné. Organizátoři bitvy Trója spolupracují s těmito dodavateli, přesto nemohou zaručit, že zakoupená zbraň bude splňovat požadavky na zbraně uvedené na těchto stránkách.

O zbraních a zbrojích, články na našich stránkách

Sebrali jsme pro vás inspiraci pro následující témata (více informací o výstroji najdete pod odkazem Výstoj.)

O zbraních a zbrojích jinde na Internetu

Hezky česky: